Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.

02/06/2023

Huyện Bàu Bàng tiếp đoàn công tác của HĐND TP Huế, tỉnh Thừa Thiến Huế.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.

30/05/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 6 năm 2023.
HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.

04/05/2023

HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), khóa III nhiệm kỳ 2021-2026.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.

04/05/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 5 năm 2023.
Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026

13/04/2023

Tài liệu Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.

07/04/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 4 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.

08/03/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 3 năm 2023.
Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.

02/02/2023

Hoạt động tiếp công dân của Thường trực HĐND và đại biểu HĐND huyện tháng 02 năm 2023.
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng

09/01/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc với cử tri xã Tân Hưng
Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên

09/01/2023

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Long Nguyên