Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện

03/07/2020

Lãnh đạo huyện Bàu Bàng thăm tặng quà các gia đình chính sách tại 5 xã, thị trấn trên địa bàn huyện
Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách

Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách

01/07/2020

Lãnh đạo huyện thăm tặng quà, trang thiết bị nội thất cho các hộ gia đình chính sách
Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020

Xã Tân Hưng tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025
Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025

Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025

19/06/2020

Xã Hưng Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thư V, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/06/2020

Chi bộ Kinh tế huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

15/06/2020

Chi bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025
Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/06/2020

Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

09/06/2020

Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/06/2020

Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

03/06/2020

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn