Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

12/08/2020

Các chỉ tiêu chủ yếu của Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025
Khoảnh khắc Đại hội đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025

Khoảnh khắc Đại hội đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025

04/08/2020

Khoảnh khắc Đại hội đảng bộ huyện Bàu Bàng lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025
Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra

Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra

03/08/2020

Chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đề ra
Phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững

Phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững

31/07/2020

Phấn đấu kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng cao và bền vững
Tham luận tại đại hội: Bàn giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

Tham luận tại đại hội: Bàn giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

31/07/2020

Tham luận tại đại hội: Bàn giải pháp triển khai hiệu quả các nhiệm vụ
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025

30/07/2020

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bàu Bàng nhiệm kỳ 2020-2025
Xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển, sớm trở thành trung tâm công nghiệp

Xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển, sớm trở thành trung tâm công nghiệp

30/07/2020

Xây dựng huyện Bàu Bàng phát triển, sớm trở thành trung tâm công nghiệp
Vững niềm tin với Bàu Bàng

Vững niềm tin với Bàu Bàng

30/07/2020

Vững niềm tin với Bàu Bàng
Dấu ấn từ một chương trình

Dấu ấn từ một chương trình

30/07/2020

Dấu ấn từ một chương trình
4 chữ “Dân” ở Bàu Bàng

4 chữ “Dân” ở Bàu Bàng

29/07/2020

4 chữ “Dân” ở Bàu Bàng