Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang
Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

15/06/2020

Chi bộ Ban Quản lý Dự án huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020

09/06/2020

Chi bộ phòng Tài nguyên - Môi trường tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020
Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

05/06/2020

Đảng bộ thị trấn Lai Uyên: Phấn đấu trở thành đô thị loại IV trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

03/06/2020

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bàu Bàng khởi công xây dựng nhà đồng đội cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

03/06/2020

Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng khánh thành công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị trấn lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ khối vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ khối vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/05/2020

Chi bộ khối vận tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ Y tế tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Y tế tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/05/2020

Chi bộ Y tế tổ chức Đại hội đảng viên lần thứ II nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ Tuyên giáo Huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Tuyên giáo Huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

30/05/2020

Chi bộ Tuyên giáo Huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025

27/05/2020

Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng huyện Bàu Bàng tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đại hội Chi bộ Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ năm 2020-2025

Đại hội Chi bộ Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ năm 2020-2025

25/05/2020

Đại hội Chi bộ Chi Cục Thi hành án dân sự huyện Bàu Bàng lần thứ II, nhiệm kỳ năm 2020-2025