Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Về thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025.

Số/Ký hiệu 09/NQ-HĐND4
Ngày ban hành 22-07-2022
Ngày có hiệu lực 22-07-2022
Người ký Chủ tịch HĐND huyện
Trích yếu Về thống nhất chỉ tiêu thực hiện độ bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025.
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng
Thể loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm