Truy cập nội dung luôn

Page_Body Page_Body

Page_Container Page_Container

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Hưng Hòa

People's Committee of Hung Hoa

Nested Portlets Nested Portlets

Ds News Ds News

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

03/04/2020

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

27/03/2020

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động
Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

27/03/2020

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng
Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

27/03/2020

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp
Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

27/03/2020

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022
Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

27/03/2020

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

27/03/2020

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Ds News Ds News

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

03/04/2020

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

27/03/2020

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động
Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

27/03/2020

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng
Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

27/03/2020

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp
Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

27/03/2020

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022
Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

27/03/2020

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

27/03/2020

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Ds News Ds News

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ds News Ds News

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

03/04/2020

Thông báo về tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động

27/03/2020

LĐLĐ huyện Bàu Bàng tập huấn cho cán bộ công đoàn về cơ hội và thách thức trong hội nhập CP.TPP; tác động của cuộc CMCN 4.0 tới công nhân và người lao động
Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng

27/03/2020

Đoàn công tác của huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đến thăm và làm việc tại huyện Bàu Bàng
Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

27/03/2020

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp
Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

27/03/2020

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022
Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức hội thi “Giải thưởng Mỹ thuật thiếu nhi” huyện lần thứ V năm 2019
Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

27/03/2020

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

27/03/2020

Trường Mầm non Lai Hưng tổ chức lễ công bố trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

27/03/2020

Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2019 với chủ đề “ chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”

dsvanbanphapquy_home dsvanbanphapquy_home

bannerclient bannerclient

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site