Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Hưng Hòa

People's Committee of Hung Hoa

Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022

27-03-2020

Sáng ngày 14/9/2019 tại Hội trường Công an huyện, Đoàn cở sở Công an huyện Bàu Bàng đã tổ chức Hội nghị Đoàn viên kéo dài, nhiệm kỳ 2019-2022.

Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ và rút ra được bài học kinh nghiệm nữa nhiệm kỳ 2017 – 2019. Trong nữa nhiệm kỳ 2017 – 2019, công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Đoàn cơ sở Công an huyện đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đoàn đề ra. Hằng năm căn cứ chỉ tiêu của Huyện Đoàn, Đoàn cơ sở Công an huyện đều xây dựng kế hoạch cụ thể để bám sát các chỉ tiêu xây dựng Đoàn ngày càng vững mạnh và đăng ký củng cố các điểm còn yếu để phấn đấu khắc phục.

Tại Hội nghị đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 10 đồng chí, đồng chí Huỳnh Công Thành giữ chức vụ Bí thư Đoàn cở sở Công an huyện, nhiệm kỳ 2019 – 2022. Với khẩu hiệu “Đoàn viên Công an huyện Bàu Bàng đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, tình nguyện vì An ninh Tổ quốc, vì Hạnh phúc Nhân dân”. Ban chấp hành nhiệm kỳ 2019 – 2022 đã hứa quyết tâm, đoàn kết, thống nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đã đề ra giữ vững danh hiệu vững mạnh.

HOÀNG TÚ - NGUYỄN PHÁT