Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Hưng Hòa

People's Committee of Hung Hoa

Bàu Bàng: tổ chức triển khai các văn bản chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng các cấp

27-03-2020

Sáng ngày 13/9, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin quy định số 202-QĐ/TW, ngày 02/08/2019 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác cấp ủy, Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy cấp huyện; Quy định số 179-QĐ/TW, ngày 25-02-2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ; Kế hoạch số 175-KH/HU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 


Đại biểu tham gia học tập các văn bản triển khai chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

Thông qua Hội nghị lần này, các đại biểu nắm bắt được các hướng dẫn, quy trình, tiến độ, thời gian, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng quy định. Đảm bảo lựa chọn cán bộ đủ đức, đủ tài lãnh đạo xây dựng quê hương Bàu Bàng phát triển vững mạnh./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)