Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Hưng Hòa

People's Committee of Hung Hoa

Huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

27-03-2020

Sáng ngày 21/05, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Bàu Bàng tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ giảm nghèo và hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội cho lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; các cán bộ làm công tác giảm nghèo ở các địa phương.

Tại buổi tập huấn các đại biểu được thông tin, hướng dẫn những nội dung liên quan đến công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hướng dẫn thực hiện Thông tư 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động thương binh và xã hội sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020; hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.


Đại biểu tham gia tập huấn công tác giảm nghèo

Tại Hội nghị, các điều tra viên đã thảo luận sôi nổi về những điểm mới trong công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; những khó khăn vướng mắc trong công tác điều tra tại cơ sở. Theo đó, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh cũng đã trả lời giải đáp những thắc mắc của các điều tra viên để tổ chức thực hiện tốt quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đánh giá khách quan, chính xác, phản ánh đúng thực tế kết quả điều tra.

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật những kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo các cấp hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững mà huyện đã đề ra trong giai đoạn mới./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)