Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung
Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân về công tác giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn xã Lai Hưng năm 2022

Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với Nhân dân về công tác giải quyết Thủ tục hành chính trên địa bàn xã Lai Hưng năm 2022

21/10/2022

Ngày 21/10/2022, tại hội trường UBND xã Lai Hưng, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân về công tác giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn xã Lai Hưng năm 2022...
Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4

31/12/2021

Về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân xã Lai Hưng đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4