Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung
XÃ LAI HƯNG THAM GIA HỘI TRẠI TÒNG QUÂN HUYỆN BÀU BÀNG NĂM 2023

XÃ LAI HƯNG THAM GIA HỘI TRẠI TÒNG QUÂN HUYỆN BÀU BÀNG NĂM 2023

08/03/2023

XÃ LAI HƯNG THAM GIA HỘI TRẠI TÒNG QUÂN HUYỆN BÀU BÀNG NĂM 2023
HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023

03/03/2023

HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023
THANH NIÊN XÃ LAI HƯNG HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC

THANH NIÊN XÃ LAI HƯNG HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC

08/02/2023

THANH NIÊN XÃ LAI HƯNG HĂNG HÁI LÊN ĐƯỜNG BẢO VỆ TỔ QUỐC
XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TIỄN THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TIỄN THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023

07/02/2023

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TIỄN THANH NIÊN LÊN ĐƯỜNG NHẬP NGŨ NĂM 2023
LAI HƯNG TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO BÀU BÀNG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

LAI HƯNG TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO BÀU BÀNG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023

07/02/2023

LAI HƯNG TIẾP ĐOÀN LÃNH ĐẠO BÀU BÀNG THĂM HỎI, ĐỘNG VIÊN THANH NIÊN TRÚNG TUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 2023
XÃ LAI HƯNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN NĂM 2023

XÃ LAI HƯNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN NĂM 2023

06/02/2023

XÃ LAI HƯNG SẴN SÀNG CHO NGÀY HỘI TÒNG QUÂN NĂM 2023
XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023

14/01/2023

XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC LỄ TRAO LỆNH GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2023
CÔNG AN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022

CÔNG AN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022

16/10/2022

CÔNG AN XÃ LAI HƯNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022
CÔNG AN XÃ LAI HƯNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

CÔNG AN XÃ LAI HƯNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC

03/09/2022

CÔNG AN XÃ LAI HƯNG ĐIỂN HÌNH TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC
ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UB.MTTQ VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 - 19/8/2022)

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UB.MTTQ VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 - 19/8/2022)

19/08/2022

ĐẢNG ỦY – HĐND – UBND – UB.MTTQ VIỆT NAM XÃ LAI HƯNG CHÚC MỪNG KỶ NIỆM 77 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN (19/8/1945 - 19/8/2022)