Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Lai Hưng

People's Committee of Lai Hung

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND xã Lai Hưng từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023

06-03-2023

Lịch làm việc của Thường trực HĐND và UBND xã Lai Hưng từ ngày 06/3/2023 đến 10/3/2023


Tài liệu đính kèm: 26. TB lich lam viec cua TT. HDND va UBND xa tu 06.3.23 den 10.3.23_0001.signed.pdf