Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Thị Trấn Lai Uyên

People's Committee of Lai Uyen

Nested Portlets Nested Portlets

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN LAI UYÊN

Địa chỉ: khu phố Xà Mách, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0274) 3562 804

Email: laiuyen@binhduong.gov.vn

 

Trung bình (0 Bình chọn)