Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Long Nguyên

People's Committee of Long Nguyen

Sáng ngày 02/12/2022, tại hội trường Khối đoàn thể xã Long Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Nông dân huyện Bàu Bàng và Hội Nông dân xã Long Nguyên tổ chức giải ngân vốn vay chăn nuôi bò cho 05 hộ hội viên nông dân xã Long Nguyên

HỘI NÔNG DÂN TỈNH GIẢI NGÂN VỐN VAY CHĂN NUÔI BÒ

 

 
 
 

 

 

 

Sáng ngày 02/12/2022, tại hội trường Khối đoàn thể xã Long Nguyên, Hội Nông dân tỉnh Bình Dương phối hợp với Hội Nông dân huyện Bàu Bàng và Hội Nông dân xã Long Nguyên tổ chức giải ngân vốn vay chăn nuôi bò cho 05 hộ hội viên nông dân xã Long Nguyên từ nguồn vốn vay Quỹ hỗ trợ nông dân Tỉnh. Về tham dự buổi giải ngân vốn có các đồng chí là lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo Hội Nông dân huyện Bàu Bàng có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết – HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện và đồng chí Huỳnh Văn Lâm, Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện, lãnh đạo Hội Nông dân xã Long Nguyên có đồng chí Võ Hồng Sơn – Chủ tịch Hội Nông dân xã. Theo đó, mỗi hộ được vay trong đợt này là 80 triệu đồng, thời gian vay 36 tháng, lãi suất 0,5%/01 tháng. Tổng số tiền vay 400 triệu đồng.

Phát biểu tại buổi giải ngân, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Chủ tịch Hội Nông dân huyện mong muốn bà con nông dân từ nguồn vốn trên, đầu tư đúng mục đích, chăn nuôi bò đạt hiệu quả cao, tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Thông qua việc giải ngân, nhằm giúp cho hội viên nông dân trong xã Long Nguyên được tiếp cận nguồn vốn vay từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp để đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, góp phần giữ vững các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

 


Nguyễn Trung Hiếu