Truy cập nội dung luôn

Page_Body Page_Body

Page_Container Page_Container

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Nested Portlets Nested Portlets

Ds News Ds News

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện

28/09/2022

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng tổ chức giải ngân dự án vay từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện
XÃ TÂN HƯNG DIỄN ĐÀN NGÀNH CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

XÃ TÂN HƯNG DIỄN ĐÀN NGÀNH CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN

26/09/2022

XÃ TÂN HƯNG DIỄN ĐÀN NGÀNH CÔNG AN LẮNG NGHE Ý KIẾN NHÂN DÂN
Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội

21/09/2022

Nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội
Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng

20/09/2022

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Tân Hưng
TUỔI TRẺ TÂN HƯNG RA QUÂN CHỦ NHẬT XANH LẦN IV

TUỔI TRẺ TÂN HƯNG RA QUÂN CHỦ NHẬT XANH LẦN IV

18/09/2022

TUỔI TRẺ TÂN HƯNG RA QUÂN CHỦ NHẬT XANH LẦN IV
Công an xã ra quân kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn xã.

Công an xã ra quân kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn xã.

12/09/2022

Công an xã ra quân kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn xã.
HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ TÂN HƯNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2022

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ TÂN HƯNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2022

12/09/2022

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ XÃ TÂN HƯNG TỔ CHỨC HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 3 NĂM 2022
Tuổi trẻ Tân Hưng chăm lo Tết Trung thu cho các trẻ em ở trọ trên địa bàn xã

Tuổi trẻ Tân Hưng chăm lo Tết Trung thu cho các trẻ em ở trọ trên địa bàn xã

10/09/2022

Tuổi trẻ Tân Hưng chăm lo Tết Trung thu cho các trẻ em ở trọ trên địa bàn xã
VUI HỘI TRĂNG RẰM: TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

VUI HỘI TRĂNG RẰM: TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

09/09/2022

VUI HỘI TRĂNG RẰM: TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG
XÃ TÂN HƯNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

XÃ TÂN HƯNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

09/09/2022

XÃ TÂN HƯNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐẾN MỌI TẦNG LỚP NHÂN DÂN

duthaovbclient_home duthaovbclient_home

bannerclient bannerclient

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site