Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung
# Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 1136/CV/UBND điều chỉnh quy hoạch chung xã Tân Hưng đến năm 2030 05-01-2022 Chủ tịch UBND huyện