Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Ban hành Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

19-05-2022

Giám đốc Công an tỉnh vừa ban hành Quyết định Số: 55/QĐ-CAT-PC08 về việc phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong Công an tỉnh Bình Dương.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định phân cấp công tác đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong Công an tỉnh Bình Dương và có hiệu lực kể từ ngày 21/5/2022, cụ thể như sau:

Theo đó, Đội CSGT-TT công an huyện Bàu Bàng: Đăng ký, cấp biển số đối với xe ôtô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên, nơi đội CSGT-TT đặt trụ sở.

a) Đăng ký, cấp biển số xe ôtô, xe máy kéo, rơmoóc, sơ mi rơmoóc và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa phương mình.

b) Đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình (trừ các xã, thị trấn đã được phân cấp đăng ký xe môtô).

Công an xã Hưng Hòa; Công an xã Lai Hưng; Công an xã Long Nguyên; Công an xã Tân Hưng; Công an xã Trừ Văn Thố: Đăng ký, cấp biển số xe môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự xe nêu trên của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, doanh nghiệp quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương mình và cơ quan, tổ chức, cá nhân người nước ngoài, của dự án, tổ chức kinh tế liên doanh với nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe hết niên hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương./.

 

Cổng thông tin huyện