Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Hội nghị tuyên truyền luật NVQS 2021

01-12-2021

Hội nghị tuyên truyền luật NVQS 2021

Sáng ngày 28/11/2021 Hội đồng NVQS xã Tân Hưng tiến hành hội nghị tuyên truyền luật NVQS, luật TN cho 154 thanh niên có lệnh gọi khám sức khỏe NVQS chuẩn bị gọi nhập ngũ năm 2022.

Zalo

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có bà PNUC BTĐU CTHĐND, ông Nguyễn anh triều CHT PCTTTHĐNVQSX, các ông bà là thành viên hội đồng NVQS và 171 đại điện gia đình và thanh niên có mặt đầy đủ để nhận lệnh gọi khám sức khỏe NVQS.

Trong hội nghị đồng chí Lê thị thỏa btxđ củng đã tuyên truyền luật thanh niên đến với 154 bạn đoàn viên thanh niên của địa phương.