Truy cập nội dung luôn

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Tân Hưng

People's Committee of Tan Hung

Xã Tân Hưng, tổ chức Bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 – 2024

12-06-2022

Đúng 7 giờ sáng ngày 12/6/2022, 5 điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Tân Hưng đồng loạt khai mạc bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 20224.

 

 

Tại các điểm bầu cử, ngay từ sáng sớm không khí bầu cử đã diễn ra sôi nổi và hăng hái. Từ 6 giờ 30 phút, cử tri đã đến để dự lễ khai mạc bầu chọn những người đủ đức, đủ năng lực, nhiệt tình, hăng hái thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của ấp - đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và quyền làm chủ của nhân dân.

 

Toàn xã Tân Hưng có tổng số cử tri đại diện hộ gia đình là 2120 hộ. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện tốt nhất đến cử tri đi bầu cử nên các tổ bầu cử đều hoàn thành sớm việc bỏ phiếu trước 12 giờ.

 

Nhìn chung, công tác bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2022 - 2024 trên địa bàn xã Tân Hưng diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, khách quan; thành viên các tổ bầu cử đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử được chuẩn bị chu đáo đã góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.

 


Phi Long