Truy cập nội dung luôn

Page_Body Page_Body

Page_Container Page_Container

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site

Trang Thông Tin Điện Tử Xã Trừ Văn Thố

People's Committee of Tru Van Tho

Nested Portlets Nested Portlets

Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

Xã Trừ Văn Thố nằm cách trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng 13km về phía bắc với tổng diện tích tự nhiên 2.780 ha. Toàn xã chia làm 04 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4. Ranh giới hành chính xã được xác định như sau: phía đông giáp xã Tân Long, huyện Phú Giáo; phía tây giáp xã Cây Trường; phía nam giáp xã Lai Uyên, phía bắc giáp xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước. Nhìn chung, vị trí địa lý của xã Trừ Văn Thố khá thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Tổng số dân của xã Trừ Văn Thố là 13.119 người, dân tộc Kinh chiếm 98,87%; dân tộc thiểu số chiếm 1,13% dân số. Trên địa bàn xã có 5 tôn giáo với số người theo là 561 người, chiếm 5,28% dân số toàn xã; trong đó: Phật giáo 112 người, Thiên Chúa giáo 431 người, Cao Đài 8 người, Hòa Hảo 2 người, Tin Lành 8 người. Tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn xã ổn định, đồng bào các tôn giáo tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước, tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần củng cố, phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thu nhập bình quân đầu người ước đât 61 triệu đồng/người/năm. Kinh tế phát triển theo hướng bền vững, ổn định, gắn với bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất, hạ tầng kinh tế, xã hội được các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp quan tâm đầu tư, đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa một số lĩnh vực, cùng với huy động nguồn lực của các thành phần kinh tế, của các tầng lớp Nhân dân vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; các công trình như: Chợ nông thôn, Trường học, Trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự, Văn phòng các ấp...và các công trình giao thông được xây mới, nâng cấp, góp phần làm thay đổi bộ mặt của địa phương ngày càng khang trang, hiện đại hơn.

 

Trung bình (0 Bình chọn)

Ds News Ds News

Giới thiệu chung về xã Trừ Văn Thố

Giới thiệu chung về xã Trừ Văn Thố

03/03/2022

Xã Trừ Văn Thố nằm cách trung tâm hành chính huyện Bàu Bàng 13km về phía bắc với tổng diện tích tự nhiên là 2.780 ha . Toàn xã chia làm 0 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp...
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trừ Văn Thố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trừ Văn Thố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

27/02/2022

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Trừ Văn Thố lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027
Thanh niên xã Trừ Văn Thố hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022

Thanh niên xã Trừ Văn Thố hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022

16/02/2022

Thanh niên xã Trừ Văn Thố hăng hái lên đường nhập ngũ năm 2022
Thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

Thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

11/02/2022

Thăm hỏi, động viên thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022
Ban Thường vụ Đoàn xã Trừ Văn Thố tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

Ban Thường vụ Đoàn xã Trừ Văn Thố tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

29/01/2022

Ban Thường vụ Đoàn xã Trừ Văn Thố tổ chức lễ kết nạp Đoàn viên mới

dsvanbanphapquy_home dsvanbanphapquy_home

Hiển thị cấu hình site Hiển thị cấu hình site