Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã long nguyên

31-10-2017

Chiều ngày 24/10/2017, ông Trần Thanh Liêm - đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương; ông Bạch Văn Nhân, ông Đỗ Văn Thanh, ông Vũ Văn Nam đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri xã Long Nguyên

Chiều ngày 24/10/2017, ông Trần Thanh Liêm - đại biểu HĐND tỉnh Bình Dương; ông Bạch Văn Nhân, ông Đỗ Văn Thanh, ông Vũ Văn Nam đại biểu HĐND huyện Bàu Bàng đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri xã Long Nguyên

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của HĐND tỉnh và huyện trong  năm 2017 và chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện, tỉnh; thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX và kỳ họp thứ 8 HĐND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021; trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trong đợt tiếp xúc lần trước

Sau khi nghe đại biểu HĐND Tỉnh, Huyện báo cáo, cử tri xã Long Nguyên rất phấn khởi vui mừng về những kết quả đã đạt được của tỉnh Bình Dương và huyện Bàu Bàng trong năm 2017. Đồng thời, cử tri đã tiếp tục kiến nghị thêm đến Đại biểu HĐND tỉnh, huyện một số ý kiến xung quanh các vấn đề như: kinh phí sửa chữa nhà ở cho chính sách, xóa điện kệ tổng cho 20 hộ dân ở ấp Sa Thêm, sửa chữa các tuyến ở ấp Long Hưng, ấp Mương Đào…

Sau khi cử tri kiến nghị đại diện lãnh đạo địa phương, đại biểu HĐND huyện và tỉnh đã trả lời một số ý kiến của bà con cử tri và tiếp nhận các ý kiến chưa trả lời để gởi các cơ quan chuyên môn và sẽ trả lời cho bà con cử tri vào dịp tiếp xúc sau./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 183

Đánh giá bài viết: