Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn huyện Giai đoạn 2016-2020

09-11-2020

CMSC Sáng ngày 9/11/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng do ông Lưu Văn Long – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Sáng ngày 9/11/2020, Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân huyện Bàu Bàng do ông Lưu Văn Long – Phó Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn giám sát về tình hình triển khai thực hiện một số công trình đầu tư công trọng điểm trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

 

 

 

Đoàn giám sát các nội dung về tình hình triển khai, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; tình hình triển khai, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công trọng điểm; công tác thanh quyết toán vốn đầu tư đối với các dự án và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các công trình. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các công trình đầu tư công giai đoạn 2016-2020; xác định, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ thực hiện, các hạn chế trong quá trình thực hiện các công trình đầu tư công. Từ đó, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trên địa bàn huyện.

Được biết, đoàn sẽ tiến hành giám sát 10 công trình trên địa bàn toàn huyện trong 2 ngày 9 và 10/11/2020.

 


KIM NHỚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 586

Tag: đầu tư công , giám sát

Đánh giá bài viết: