Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng

02-06-2017

Chiều ngày 31/5/2017, Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương có buổi làm việc với Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bàu Bàng.

Đến dự có ông Phan Thành Sơn – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương làm Trưởng đoàn. Tiếp đoàn có ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện và các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện (theo Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện).

          Tại buổi làm việc, đoàn đã kiểm tra kết quả tình hình hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị, triển khai thực hiện các nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị, công tác kiểm tra giám sát, kết quả hoạt động chuyên môn của phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội, công tác nguồn vốn và tín dụng…

Theo đó, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã hỗ trợ nguồn vốn tính dụng ưu đãi đã đến đúng đối tượng thụ hưởng và đạt được những hiệu quả kinh tế - xã hội to lớn. Tính đến tháng 5/2017, Ban Đại diện HĐQT NHCSXH đã hỗ trợ vốn kịp thời, tạo việc làm cho hơn 1000 đối tượng chính sách (cụ thể: đã tạo việc làm cho hơn 450 lao động,  hơn 85 HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn đi học, xây dựng và sửa chữa hơn 474 công trình nước sạch và công trình vệ sinh môi trường ở nông thôn). Từ đó tạo điều kiện giúp đỡ các hộ gia đình chính sách phát triển sản xuất kinh doanh tăng thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống, tự vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo – việc làm và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

          Kết luận buổi làm việc, ông Phan Thành Sơn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Bình Dương - cũng đề nghị trong thời gian tới Ban đại diện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn và đôn đốc thu hồi nợ quá hạn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách vay vốn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, từ đó tạo điều kiện kịp thời giúp đỡ các hộ gia đình chính sách phát triển sản xuất kinh doanh, tăng thêm thu nhập, từng bước cải thiện đời sống.

BAN BIÊN TẬP


Lượt truy cập: 180

Đánh giá bài viết: