Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng nâng cao hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách

06-05-2020

CMSC Những tháng đầu năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Những tháng đầu năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng đã thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần tích cực thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện. 

Theo đó, quý I năm 2020, tổng nguồn vốn Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện thực hiện đạt 270 tỷ 627 triệu đồng. Tổng dư nợ tính đến ngày 31.3.2020 là 263 tỷ 228 triệu đồng, đạt 97,3% kế hoạch năm; trong đó dư nợ các chương trình tín dụng Trung ương là 143 tỷ 260 triệu đồng, chiếm 54,4%, dư nợ các chương trình tín dụng của địa phương là 119 tỷ 968 triệu đồng, chiếm 45,6%.Chất lượng tín dụng được nâng cao; nợ quá hạn giảm, với tổng dư nợ là 394 triệu đồng, chiếm 0,15%; không có nợ xâm tiêu chiếm dụng.

Công tác phối hợp thực hiện hợp đồng ủy thác với các tổ chức hội được tăng cường; tổng dư nợ ủy thác qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn đạt 298 tỷ 907 triệu đồng với 9.983 hộ vay. Dư nợ tập trung vào một số chương trình như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo; học sinh, sinh viên; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Hội Nông dân huyện Bàu Bàng hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội

Bên cạnh những kết quả trên, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng còn thường xuyên phối hợp với Hội đoàn thể nhận ủy thác. Trước đây nhiều hộ gia đình phát triển kinh tế tự phát, hiệu quả kinh tế không cao. Khi tham gia sinh hoạt Tổ TK&VV, các hộ gia đình được phổ biến kiến thức xã hội, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm của nhau để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Tổ TK&VV còn tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia gửi tiền tiết kiệm thông qua tổ trên tinh thần tự nguyện để tạo vốn tự có, quen dần với hoạt động tín dụng, tài chính, vừa hình thành thói quen tiết kiệm cho hộ vay vốn, giảm bớt khó khăn khi trả nợ, đồng thời tạo thêm nguồn vốn để mở rộng cho vay trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo tại địa phương. Mức tiền gửi tiết kiệm, thời gian gửi ở các tổ TK&VV khác nhau, tùy theo quy ước ở các tổ với nhau nhưng tất cả đều phải được công khai với người dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 171 Tổ TK&VV (trong đó, Hội Nông dân có 71 Tổ TK&VV; Hội Liên hiệp Phụ Nữ có 84 Tổ TK&VV; Hội Cựu Chiến binh có 12Tổ TK&VV và Đoàn TNCSHCM huyện có 4 Tổ TK&VV), với trên 7.833 hộ vay, số dư nợ trên 262 tỷ đồng. Trong đó, có 142 Tổ TK&VV xếp loại tốt, 22 Tổ TK&VV xếp loại khá, 05 Tổ TK&VV xếp loại trung bình và 02 tổ xếp loại yếu kém. Mạng lưới các Tổ TK&VV trên địa bàn không chỉ là kênh dẫn vốn xuống tận cơ sở, từng hộ dân phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác một cách trực tiếp, tiện lợi nhất mà còn giúp các hộ vay vốn sử dụng hiệu quả, nâng cao ý thức tiết kiệm; đồng thời, giúp NHCSXH tăng cường năng lực, hiệu quả...

Để có được kết quả đó, NHCSXH đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động. Cụ thể như, trong các buổi giao dịch hằng tháng, cán bộ ngân hàng không chỉ thực hiện nhiệm vụ giải ngân, thu gốc và lãi định kỳ mà còn tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi tiền tiết kiệm. Đối với công tác huy động tiền gửi thông qua tổ viên tổ TK&VV, các tổ không chỉ tuyên truyền trong ngày giao dịch, mà đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa của việc gửi tiết kiệm của hộ nghèo thông qua các tổ chức hội, đoàn thể, tổ TK&VV. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 171 tổ TK&VV có số dư huy động tiết kiệm, với các mức gửi khác nhau phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng người dân. Từ đó, giúp các hộ dân có tài khoản tiết kiệm và tạo thêm nguồn vốn cho hộ nghèo, đối tượng chính sách vay để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Quý II năm 2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện Bàu Bàng tiếp tục duy trì tốt và hiệu quả hoạt động giao dịch tại các xã, thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ; tích cực xử lý nợ xấu; thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng; chỉ đạo cán bộ thương binh xã hội các xã, thị trấn tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để làm căn cứ xác nhận cho vay. Đồng thời, triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị thiệt hại bởi dịch Covid 19…


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 5093

Tag: ngân hàng csxh huyện bàu bàng , vốn tín dụng chính sách , bảo trợ xã hội

Đánh giá bài viết: