Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh phúc tra các danh hiệu văn hóa trên địa bàn huyện Bàu Bàng

24-12-2019

Sáng ngày 24/12, Đoàn phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương do ông Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Dương làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về phúc tra các danh hiệu văn hóa tại huyện Bàu Bàng.

Tiếp Đoàn, có ông Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện.

Tại buổi làm việc đoàn đã tiến hành phúc tra kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019; công tác phối hợp của Ban Chỉ đạo trong việc tổ chức thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”; những thuận lợi khó khăn và đề xuất trong việc thực hiện Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ ban hành Quy định về việc xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Thôn văn hóa", “Làng văn hóa” "Ấp văn hóa", “Bản văn hóa” "Tổ dân phố văn hóa”; việc triển khai xét công nhận các danh hiệu văn hóa: “Gia đình văn hóa”, “Khu phố, ấp văn hóa” “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” “Khu nhà trọ văn hóa” “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; báo cáo kết quả tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư”; báo cáo việc triển khai thực hiện Thông tư số 23/TT-BCA của Bộ Công an ngày 27/4/2012 quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, đoanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn về “An toàn về an ninh, trật tự”.  Theo đó, trong năm 2019, huyện Bàu Bàng có tổng số 15.816/16.222 hộ được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, đạt 97,5% so với tổng số hộ đăng ký; 43/43 ấp đạt danh hiệu văn hóa; 209/243 khu nhà trọ văn hóa đạt 86%; 75/76 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và 9/15 doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.


Đoàn phúc tra của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Dương phúc tra tại huyện Bàu Bàng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, do do ông Lê Văn Thái – Phó Giám đốc Sở VH, TT và DL Tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đã ghi nhận thành tích mà các địa phương và huyện Bàu Bàng đã đạt được trong năm qua. Đồng thời ông đề nghị Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, tạo đời sống tinh thần ngày càng phong phú, đa dạng cho nhân dân trong huyện. Sau buổi làm việc này, Đoàn sẽ có trách nhiệm báo cáo lại những kiến nghị đề xuất của huyện Bàu Bàng với Ban chỉ đạo Tỉnh để xem xét giải quyết. Mục đích của đợt phúc tra nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện công tác xây dựng đời sống văn hóa của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện Bàu Bàng, gắn với việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tạo điều kiện cho huyện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh./.

HỮU HOÀNG (ĐTT)Lượt truy cập: 589

Đánh giá bài viết: