Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết 22 ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh tại huyện Bàu Bàng

09-05-2019

Sáng 9/5/2019, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do ông Trịnh Đức Tài - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 03/10/2012 của HĐND tỉnh về điều chỉnh quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 (gọi tắt là Nghị quyết 22) tại huyện Bàu Bàng.

Tiếp đoàn có ông Võ Thành Giàu - Phó Chủ tịch UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.


Toàn cảnh buổi giám sát

          Trong thời gian qua, cùng với tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân của huyện Bàu Bàng đạt được những thành tựu quan trọng. Hệ thống y tế từng bước được kiện toàn và củng cố đến cơ sở, đến nay có 7/7 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế và đạt tiên tiến về y dược cổ truyền. Mạng lưới y tế từ huyện đến xã, thị trấn được củng cố, kiện toàn thường xuyên và không ngừng lớn mạnh về số lượng và ngày càng nâng cao về chất lượng. Các chương trình mục tiêu Y tế - Dân số quốc gia được triển khai thường xuyên tại cơ sở, đa số các chương trình đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại các cơ sở y tế được đầu tư bằng nhiều nguồn vốn khác nhau để xây mới hoặc nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng và bổ sung trang thiết bị y tế, chất lượng các dịch vụ y tế từng bước được cải thiện; việc cung ứng thuốc và trang thiết bị y tế đã đáp ứng cơ bản nhu cầu thiết yếu của công tác khám, chữa bệnh và phòng bệnh; trình độ đội ngũ cán bộ y tế ngày càng được nâng cao. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị đã được triển khai tại Trung tâm y tế huyện góp phần đáng kể nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Công tác vận động xã hội hóa trong lĩnh vực y tế thường xuyên quan tâm chỉ đạo do đó số lượng và chất lượng các Phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn huyện ngày càng cao, qua đó góp phần cùng với hệ thống y tế công lập chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Thông qua giám sát nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân của các vấn đề còn gặp phải. Qua đó, kiến nghị các giải pháp nhằm khắc phục những bất cập, nâng cao chất lượng, hiệu quả sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; từng bước khắc phục tình trạng chênh lệch về mức hưởng thụ giữa các vùng, địa phương trong tỉnh; góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của Bình Dương.

          Được biết, trước buổi giám sát Đoàn đã đến giám sát thực tế tại Trạm y tế xã Hưng Hòa và Trung tâm y tế huyện./.

HOÀNG TÚ (ĐTT)

Lượt truy cập: 177

Đánh giá bài viết: