Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng, chuẩn bị tốt cho kỳ họp thứ 5 (thường lệ cuối năm 2022) - HĐND huyện Bàu Bàng khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

14-12-2022

Kỳ họp HĐND huyện lần thứ 05, khoá III (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) sẽ chính thức khai mạc vào ngày 16/12/2022. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định các nội dung quan trọng tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân dịp kỳ họp phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện  đã có phỏng vấn ông Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịc​h HĐND  huyện về nội dung chương trình kỳ họp:

Ông Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Hoàng Tú

Ông Lưu Văn Long - UVTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện. Hoàng Tú

1. Xin ông  cho biết những nội dung quan trọng tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của HĐND huyện?

Trả lời: Thường trực HĐND huyện đã triệu tập kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 16 tháng 12 năm 2022. Tại kỳ họp này, các đại biểu HĐND huyện sẽ xem xét 23 báo cáo, 01 thông báo, 03 báo cáo thẩm tra, 07 tờ trình, 08 dự thảo nghị quyết. Các nội dung xoay quanh việc xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về phát triển kinh tế - xã hội, Quốc phòng an ninh, lĩnh vực ngân sách, đầu tư công năm 2022 và xem xét thông qua các Nghị quyết theo thẩm quyền của HĐND huyện.

2. Năm 2022 là năm phục hồi tất cả các hoạt động KT-XH sau đại dịch Covid-19. Thường trực HĐND huyện đánh giá như thế nào về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2022, thưa ông? 

Trả lời: Trong năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã chỉ đạo, điều hành các cấp, các ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có hiệu quả tình hình, kinh tế - xã hội của huyện; các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt và vượt, văn hoá xã hội có bước chuyển biến mạnh mẽ, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, các chế độ chính sách, an sinh xã hội luôn được chú trọng và thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Có được kết quả như trên là thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, đoàn thể và doanh nghiệp, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân. Đây là cơ sở để HĐND huyện xem xét, quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2023, cùng nhiều vấn đề quan trọng của địa phương.

3. Xin ông chia sẻ về những kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND huyện năm 2022?

Trả lời: Trong năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công 02 kỳ họp thường lệ, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo nghị quyết của HĐND đã thông qua; triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát năm 2022 với 06 đợt giám sát chuyên đề (HĐND 1, TT. HĐND 2, các Ban 3); Hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của đại biểu HĐND huyện luôn bảo đảm thời gian, nội dung theo luật định; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại địa điểm Tiếp công dân huyện và tại địa phương ứng cử; thường xuyên giám sát việc thực hiện giải quyết kiến nghị, công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hoạt đông của đại biểu và chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề được nâng lên, từng bước đi vào chiều sâu.

4. Công tác chuẩn bị cho kỳ họp như thế nào, thưa ông?

Trả lời: Nhìn chung, công tác tổ chức kỳ họp HĐND huyện năm 2022 được chuẩn bị chu đáo từ việc xây dựng kế hoạch, chương trình kỳ họp, xác định nội dung trình kỳ họp, phân công các Ban của HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức kỳ họp theo đúng luật định.

5. Xin cảm ơn ông đã tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay, Chúc cho kỳ họp HĐND huyện lần thứ 5, khóa III thường lệ cuối năm 2022  thành công tốt đẹp!


HOÀNG TÚ

Lượt truy cập: 1984

Tag: hoạt động hội đồng nhân dân , phỏng vấn

Đánh giá bài viết: