Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2015

26-06-2015

Sáng 25/5/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa I năm 2015. Đến dự có, ông Trần Thanh Liêm – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bàu Bàng.

Sáng 25/5/2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện Bàu Bàng phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị, khóa I năm 2015. Đến dự có, ông Trần Thanh Liêm – Phó bí thư thường trực Huyện ủy Bàu Bàng.

Tham dự lớp sơ cấp chính trị lần này có 197 học viên là cán bộ, đảng viên thuộc 22 chi Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Bàu Bàng. Các học viên tập trung học tập trong thời gian 21 ngày (từ ngày 25/5/2015 đến 10/8/2015), với 18 chuyên đề, trang bị cho học viên những kiến thức, kỹ năng, thế giới quan và phương pháp luận khoa học về Chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; về đường lối cách mạng Việt Nam, về Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; về công tác xây dựng Đảng, công tác vận động quần chúng trong thời kỳ mới; những kiến thức về pháp luật, về khoa học hành chính và nhiều chuyên đề bổ ích khác.

Việc mở lớp sơ cấp lý luận chính trị khóa I năm 2015 là hết sức cần thiết, không chỉ nhằm chuẩn hoá, nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cũng như năng lực vận dụng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào lĩnh vực công tác chuyên môn, nhằm giúp cho học viên vận dụng vào thực tế công tác ở địa phương, đơn vị và trong cuộc sống, góp phần nâng cao phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng, năng lực công tác của người cán bộ để giải quyết mọi vấn đề thực tiễn trong quá trình thực hiện và hoàn thành có hiệu quả công việc được giao.

Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận trình độ sơ cấp lý luận chính trị. Đây là điều kiện để cán bộ, đảng viên tiếp tục theo học các chương trình lý luận chính trị cao hơn theo quy định của Trung ương.

HỮU LIÊM

       

Lượt truy cập: 109

Đánh giá bài viết: