Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng – phát động tháng hành động vị bình đảng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020

19-11-2020

CMSC Sáng ngày 19/11, UBND huyện Bàu Bàng tổ chức lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020 với chủ đề "Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em".

Đến dự có ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện và hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Khối đông tham gia lễ phát động năm 2020.

Khối đông tham gia lễ phát động năm 2020.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới huyện Bàu Bàng năm 2020 diễn ra từ ngày 15/11/2020 đến ngày 15/12/2020. Chủ đề của tháng hành động năm nay là “Chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em”. Tại buổi lễ ông Nguyễn Phú Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn viên hội viên làm tốt các nội dung như triển khai có hiệu quả tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, quan tâm chỉ đạo đưa nội dung bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ vào kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực phối hợp giữa cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới vì sự tiến bộ của phụ nữ; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em cho các thành viên trong gia đình, cán bộ làm công tác bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em…

Khối đông tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Khối đông tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020.

Kết thúc lễ phát động khối đông cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, học sinh huyện Bàu Bàng tham gia diễu hành cổ động, tuyên truyền thàng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2020. Thông qua thàng hành động nhằm nâng cao ý thức, hiểu biết về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới đến các cá nhân, tổ chức và nhân dân trên địa bàn huyện. góp phần giảm thiểu và tiến tới không còn bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 786

Tag: phổ biến pháp luật , bình đẳng giới

Đánh giá bài viết: