Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng - tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật

20-12-2020

CMSC Ngày 18/12, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho...

Ngày 18/12, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Bàu Bàng tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật cho 200 cán bộ, công chức, viên chức, báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn huyện Bàu Bàng.

Báo Cáo viên trao đổi với đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn các vấn đề về công tác tuyên truyền miệng.

Báo Cáo viên trao đổi với đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn các vấn đề về công tác tuyên truyền miệng.

Tại hội nghị các đại biểu được nghe báo cáo viên Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh truyền đạt các kiến thức, kỹ năng cơ bản về phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật thông qua công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hòa giải ở cơ sở; kỹ năng tuyên truyền miệng, kiến thức pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến đời sống của người dân như: Giao thông đường bộ, dân sự, hình sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tham nhũng, bình dẳng giới, môi trường…

Qua buổi tập huấn giúp cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở nắm bắt được những kiến thức pháp luật mới, những kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến tuyên truyền pháp luật. Từ đó năng cao trình độ, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền, hòa giải các vụ việc liên quan pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn huyện./.


HỮU HOÀNG (ĐTT)

Lượt truy cập: 948

Tag: phổ biến pháp luật

Đánh giá bài viết: