Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: Tập huấn nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022

16-09-2022

Sáng ngày 14/9, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Bàu Bàng phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình năm 2022 cho 100 cán bộ là thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị

Toàn cảnh Hội nghị

Tại buổi tập huấn các đại biểu được nghe triển khai các văn bản mới của Trung ương và của tỉnh Bình Dương về xét tặng các danh hiệu văn hóa như Chương trình thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 04/2022 ngày 18/2/2022 của Thủ tướng chính phủ quy định các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đô thị văn minh; bảng tự đánh giá thực hiện tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và thang điểm áp dụng bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa tỉnh; hướng dẫn số 1064 ngày 30/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021 – 2025. Các đại biểu còn được cập nhật các văn bản mới về công tác gia đình như Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình giai đoạn 2021 – 2030; Chương trình về phòng chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống gia đình đến năm 2030 và bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025. Tại buổi tập huấn các đại biểu còn được báo cáo viên hướng dẫn giải đáp, thảo luận các ý kiến xoay quanh việc xét tặng các danh hiệu văn hóa và công tác gia đình ở cơ sở.

Qua buổi tập huấn nhằm hướng dẫn các thành viên Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã, thị trấn, ở khu dân cư nắm bắt các chủ trương, chính sách mới. Đồng thời đây cũng là dịp để bồi dưỡng, cung cấp cho đội ngũ cán bộ các cấp làm công tác “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” nâng cao khả năng chuyên môn, nghiệp vụ để đảm bảo cho việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào; từ dó nâng cao chất lượng công tác bình xét, chấm điểm hộ gia đình văn hóa, ấp văn hóa, khu nhà trọ văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2022./.


HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 763

Tag: phổ biến pháp luật , văn minh đô thị , hội nghị tập huấn

Đánh giá bài viết: