Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng tổ chức Hội nghị nghe thông tin thời sự Quý III năm 2016

27-11-2016

Sáng ngày 24/11/2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bàu Bàng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức nghe thông tin Thời sự quý III năm 2016 cho cán bộ, đảng viên, chuyên viên các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, xã, các tuyên truyền viên của huyện Bàu Bàng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được thông tin tình hình quan hệ Việt Nam – Camphuchia – Lào và ảnh hưởng của một số nước lớn; sơ lược về vùng đất Nam bộ và Tây Nam bộ; định hướng tuyên truyền trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái  của các thế lực thù địch.

 

Các đại biểu theo dõi thông tin thời sự quý III

Qua Hội nghị, nhằm giúp đại biểu nắm bắt và hiểu thêm về tình hình quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đối với các nước trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt là nước Campuchia và Lào, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của khu vực Nam bộ và Tây Nam bộ, thông tin tình hình thế giới… từ đó xác định, nắm bắt định hướng rõ các chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện Bàu Bàng./.

HỮU HOÀNG

Lượt truy cập: 119

Đánh giá bài viết: