Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bàu Bàng: triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021

06-03-2021

Sáng ngày 5/3, Huyện ủy Bàu Bàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Đến dự có lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy; ông Huỳnh Công Du – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, xã và cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng tại các chi đảng bộ cơ sở.

toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng.

Đảng bộ huyện Bàu Bàng hiện có 38 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 99 chi bộ trực thuộc cơ sở với tổng số 2.530 đảng viên. Trong năm 2020, các cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thường xuyên theo dõi, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra. Nội dung, đối tượng, phương pháp kiểm tra, giám sát được chú trọng và ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong năm, cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra 103 tổ chức đảng và 58 đảng viên trong đó, Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức thành lập 4 đoàn, thực hiện kiểm tra được 17 tổ chức đảng và 6 đảng viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 86 tổ chức đảng và 15 đảng viên, chi bộ tiến hành kiểm tra 37 dang93 viên. Qua kiểm tra, các đảng bộ cơ sở, các chi bộ trực thuộc và các đảng viên đều thực hiện tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra. Về công tác giám sát, trong năm cấp ủy các cấp đã tiến hành giám sát được 101 tổ chức đảng và 65 đảng viên, trong đó Ban thường vụ Huyện ủy đã triển khai 3 đoàn giám sát, thực hiện giám sát 7 tổ chức đảng và 3 đảng viên. Đảng ủy cơ sở giám sát được 94 tổ chức đảng và 9 đảng viên, chi bộ cơ sở tiến hành giám sát 53 đảng viên; qua giám sát các chi đảng bộ thực hiện đảm bảo theo quy chế đề ra, đảng viên chấp hành tốt quy định điều lệ đảng và hoàn thành tốt chuyên môn nhiệm vụ. Về công tác thi hành kỷ luật trong Đảng, trong năm cấp ủy các cấp thi hành kỷ luật 10 trường hợp (7 khiển trách, 1 cảnh cáo, 2 cách chức), trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 1 trường hợp, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 1 trường hợp, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 8 trường hợp, Ban chấp hành Đảng bộ huyện thi hành kỷ luật 1 trường hợp.

lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 -

lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng các cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ 8 -

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Huỳnh Công Du – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao tinh thần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng của đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời ông yêu cầu UBKT Huyện ủy và ủy ban kiểm tra cấp cơ sở phải thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát cấp ủy cơ sở, quán triệt và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các chỉ thị, Nghị quyết, quy chế, quy định, hướng dẫn của Bộ chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Dịp này, UBKT Huyện ủy cũng đã triển khai hướng dẫn số 13 ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra Trung ương về hướng dẫn việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử của Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Đồng thời, thống nhất phương hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2021./.


HỮU HOÀNG

Tag: kiểm tra giám sát