Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

CMSC Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Bàu Bàng đặc biệt quan tâm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Qua tổng hợp báo cáo của UBND các xã, thị trấn tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện là 92,04%. Trong đó: Lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt tỷ lệ 51,07 % (đạt chỉ tiêu huyện giao tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 90%, trong đó: lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 50%).

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Bàu Bàng đặc biệt quan tâm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn.

Để công tác đào tạo nghề phát huy được hiệu quả, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, huyện Bàu Bàng đã chỉ đạo tổ chức các lớp đào tạo nghề dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động đồng thời gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền và người dân các xã. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng huyện cũng đã giải quyết việc làm mới cho trên 2.000 lao động.

Để thực hiện tốt việc làm cho năm 2021, huyện Bàu Bàng sẽ đồng bộ các chính sách tạo việc làm mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề, nhất là đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chú trọng cải thiện chất lượng hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng; Đặc biệt, năm 2021 sẽ giải quyết việc làm mới cho từ 4.000- 5.000 người lao động, giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp lao động tập thể và đình công khi có xảy ra và giải quyết các đơn thư khiếu nại của người lao động./.


KIM NHỚ

Lượt truy cập: 1327

Tag: công tác đào tạo nghề , giải quyết việc làm

Đánh giá bài viết: