Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

BCH Quân sự huyện tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục, quản lý duy trì kỷ luật trong lực lượng vũ trang huyện năm 2016

04-11-2016

Chiều ngày 2/11/2016, BCH Quân sự huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và giáo dục, quản lý duy trì kỷ luật trong lực lượng vũ trang (LLVT) huyện năm 2016.

Trong năm 2016, được sự quan tâm của cấp ủy, Ban chỉ huy quân sự các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có trọng tâm, trọng điểm với tính chất đặc thù của hoạt động quân sự, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và đối tượng quản lý. Hội đồng Phối hợp PBGDPL cấp huyện, xã thường xuyên được kiện toàn, củng cố cả về nhân sự, cơ cấu và chất lượng; tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có chất lượng các đề án, chương trình PBGDPL. Đồng thời, tăng cường kiểm tra công tác PBGDPL và tình hình chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội đối với các đơn vị trong toàn quân. Công tác bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật được quan tâm đúng mức. Nội dung PBGDPL tập trung vào tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X Đảng bộ Quân đội, Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Đảng bộ Quân khu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hiến pháp năm 2013, Luật Biển Việt Nam, Luật Đất đai, pháp luật về quân sự, quốc phòng, bảo vệ an ninh biên giới quốc gia và các quy định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn. Phối hợp với các ngành, địa phương tuyên truyền luật NVQS… hình thức, cách thức tuyên truyền PBGDPL có nhiều đổi mới, bảo đảm phong phú, sinh động, sát yêu cầu thực tiễn, thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đảo bộ đội và nhân dân. Riêng đối với LLVT huyện, trong năm đã tổ chức được 47 cuộc có 3.124 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

Hội nghị cũng đã dành nhiều thời gian để đánh giá, rút kinh nghiệm cũng như đưa ra giải pháp để công tác PBGDPL và giáo dục, quản lý duy trì kỷ luật trong LLVT huyện trong những năm tiếp theo đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn.

Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá lại kết quả công tác PBGDPL và công tác giáo dục, quản lý, duy trì kỷ cương trong LLVT toàn huyện, qua đó nhằm đề ra các giải pháp để thời gian tới công tác PBGDPL trong LLVT huyện ngày càng hiệu quả hơn./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 131

Đánh giá bài viết: