Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Bế mạc kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

20-12-2017

Trưa ngày 19/12/2017, Phiên bế mạc Kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu đã dành nhiều thời gian của kỳ họp để thảo luận, chất vấn và đưa ra những quyết sách đúng đắn để tiếp tục đưa huyện Bàu Bàng hướng tới mục tiêu là Trung tâm Công nghiệp – Đô thị lớn của tỉnh Bình Dương.

Theo đó, kỳ họp thứ 8 HĐND Huyện Bàu Bàng khoá II, nhiệm kỳ 2016 – 2021 diễn ra trong 2 ngày 18 và 19/12/2017. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm nên một trong những nội dung quan trọng trong chương trình kỳ họp là đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2017, báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2017; báo cáo công tác hoạt động của Thường trực HĐND huyện. Đồng thời, các đại biểu cũng được nghe các báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, cơ quan thi hành án Dân sự huyện; báo cáo chuyên đề về công tác giám sát của HĐND, báo cáo ý kiến, kiến nghị, kết quả việc xử lý ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước, giới thiệu nhân sự bầu cử chức danh Ủy viên UBND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021… Đặc biệt tại kỳ họp này các đại biểu cũng đã thảo luận, góp ý, chấp vấn và trả lời chấp vấn sôi nổi đối với việc thực hiện Nghị quyết về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2017; báo cáo tình hình thu - chi ngân sách năm 2017; công tác đầu tư công, những chủ trương, giải pháp cụ thể, trọng tâm trên các lĩnh vực được thực hiện trong năm 2018.


Chủ tọa kỳ họp


Đại biểu tham dự kỳ họp HĐND huyện Bàu Bàng lần thứ 8, khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021

Có thấy nói, trong năm 2017, cấp Ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của huyện Bàu Bàng đã ra sức khắc phục khó khăn, hạn chế; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách sâu sát, quyết liệt, năng động và sáng tạo, đưa Bàu Bàng tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong năm kinh tế tiếp tục tăng trưởng trên cả ba lĩnh vực. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 11.420 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ; thu hút 110 dự án đầu tư trong và ngoài nước với tổng vốn đăng ký 330 triệu USD và 404 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.774 tỷ đồng, tăng 24,21% so với năm 2016; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.822 tỷ đồng, tăng 5,12% so với năm 2016; ước tổng thu ngân sách địa phương đạt 662 tỷ 429 triệu đồng (đạt 129,8% kế hoạch tỉnh giao và 118,2% kế hoạch HĐND huyện giao); ước tổng chi ngân sách địa phương đạt 519 tỷ 562 triệu đồng (đạt 101,8% kế hoạch tỉnh giao và 92,7% kế hoạch HĐND huyện giao). Công tác giáo dục, y tế được củng cố và nâng cao, các chương trình mục tiêu quốc gia được duy trì và thực hiện tốt; 5/7 xã đạt xã nông thôn mới, còn 2 xã đang đề nghị UBND tỉnh công nhận đạt xã NTM. Tình hình  an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, giao nhận quân năm 2017 đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính được thực hiện đạt hiệu quả cao. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được quản lý chặt chẽ.

Bên cạnh đó, Thưởng trực HĐND huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cần tiếp tục có những giải pháp chỉ đạo, xử lý những vấn đề bức xúc mà bà con cử tri quan tâm trong năm qua, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tập trung đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế của huyện, chăm lo đảm bảo tốt các chính sách, nhu cầu của nhân dân, nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy trách nhiệm cao nhất của các cơ quan, đơn vị huyện, xã và nâng cao vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tập trung thực hiện thắng lợi toàn diện các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội - quốc phòng - an ninh và xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh trong năm 2018.

Tại phiên bế mạc, Đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, dự toán thu – chi ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách, chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2018; về điều chỉnh, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021… Với tinh thần làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm trước cử tri, Kỳ họp thứ 8, HĐND Huyện Bàu Bàng khoá II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã diễn ra thành công tốt đẹp./.

BAN BIÊN TẬP

Lượt truy cập: 129

Đánh giá bài viết: