Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Cán bộ đoàn cùng ở, cùng làm, cùng chống dịch với cơ sở

16-09-2021

CMSC Cùng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, Đoàn thanh niên huyện Bàu Bàng cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên toàn huyện cùng tham gia chống dịch và triển khai nhiều phương án chung tay chống dịch.

Trong thời gian qua trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Huyện bàu Bàng đã triển khai nhiều phương án và giải pháp chống dịch với quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân.

Huyện Đoàn hỗ trợ cấp phát tiền cho lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thị trấn Lai Uyên.

Huyện Đoàn hỗ trợ cấp phát tiền cho lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại thị trấn Lai Uyên.

Cùng với sự nổ lực của cả hệ thống chính trị, Đoàn thanh niên huyện Bàu Bàng cũng đã huy động lực lượng đoàn viên thanh niên toàn huyện cùng tham gia chống dịch và triển khai nhiều phương án chung tay chống dịch.

Trong đó có thể kể đến mô hình “Cán bộ Đoàn cùng ở, cùng làm, cùng chống dịch với cơ sở” với phương châm lấy xã, phường, thị trấn làm pháo đài chống dịch và người dân là những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”, Ban thường vụ Huyện Đoàn đã phân công các cán bộ Đoàn, lực lượng đoàn viên thanh niên tình nguyện cấp huyện phụ trách, hỗ trợ từng địa bàn cụ thể, tham gia vào các công tác phòng chống dịch tại địa bàn mình phụ trách như hỗ trợ xét nghiệm, nhập liệu, hỗ trợ cấp phát tiền cho lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19./.

Huyện Đoàn hỗ trợ các xã, thị trấn xét nghiệm diện rộng.

Huyện Đoàn hỗ trợ các xã, thị trấn xét nghiệm diện rộng.

Song song đó triển khai thực hiện chủ trương 1+1 đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. Theo hình thức mỗi Đoàn viên thanh niên sẽ giới thiệu một thanh niên tham gia chống dịch và qua các hoạt động tình nguyện phong trào đó, Đoàn cấp cơ sở sẽ xem xét kết nạp Đoàn.

Huyện Đoàn hỗ trợ các xã, thị trấn phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Đoàn hỗ trợ các xã, thị trấn phát quà cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Huyện Đoàn hỗ trợ cơ sở nhập dữ liệu.

Huyện Đoàn hỗ trợ cơ sở nhập dữ liệu.

Từ việc đi công tác cơ sở là cầu nối nắm bắt tốt tâm tư nguyện vọng, các vấn đề mới phát sinh từ đó tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết tập hợp thanh niên. Kịp thời báo cáo về đồng chí Bí thư Huyện Đoàn (thành viên Ban chỉ đạo phòng chống Covid huyện) để có hướng tham mưu và đề xuất BCĐ cấp huyện có chỉ đạo.


CTV QUỐC THỊNH

Lượt truy cập: 371

Tag: huyện đoàn bàu bàng , chỉ thị 05 , văn minh đô thị , phòng chống dịch

Đánh giá bài viết: