Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

30-09-2020

CMSC Chương trình làm việc tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 10 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 43 (19 - 23/10/2020)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tuần 44 (26 - 30/10/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Thông qua Kế hoạch tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài chiến thắng Bàu Bàng nhân kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Bàu Bàng (12/11/1965 - 12/11/2020).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.

BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 681-TB_1.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc