Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

01-11-2021

Chương trình làm việc tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 11 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 417-tb_1.signed.pdf

Lượt truy cập: 1733

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: