Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

26-02-2021

Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 3 năm 2021 như sau:

Vui lòng tải tập tin đính kèm bên dưới để xem chi tiết./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 65-tb_1.PDF

Lượt truy cập: 683

Tag: thông báo , chương trình làm việc

Đánh giá bài viết: