Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện

03-05-2018

Căn cứ Quyết định số 4049/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2018;

          Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

          Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 5 năm 2018 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần III (14 - 18/5/2018)

UBND huyện

Báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5/2018, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 6/2018

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và trồng cây phân tán năm 2018

Phòng Kinh tế

Tuần IV (21 - 25/5/2018)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thăm chúc mừng các chức sắc và các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Phật đản năm 2018

Phòng Nội vụ


TẢI Chương trình làm việc tháng 5/2018


Lượt truy cập: 103

Đánh giá bài viết: