Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017;

Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

        Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 6/2017 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần III (12 - 16/6/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thông qua kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tuần IV (19 - 23/6/2017)

UBND huyện

- Báo cáo kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm 2017.

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 7/2017.

- Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo tình hình đầu tư công 6 tháng đầu năm 2017, kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bàu Bàng.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2017.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2017.

- Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc tạm ứng kết dư ngân sách huyện, ủy thác sang ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Bến Cát để thực hiện việc hỗ trợ cho các hộ gia đình chính sách vay vốn.

- Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017.

Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Thanh tra huyện

Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Công an huyện

Tuần V (26 - 30/6/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Sơ kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2017, triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2017.

Phòng Tư pháp

Sơ kết 6 tháng đầu năm về hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

Phòng Quản lý đô thị

         

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


Lượt truy cập: 102

Đánh giá bài viết: