Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Căn cứ Quyết định số 2421/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng về việc ban hành Chương trình công tác năm 2017; Căn cứ vào tình hình thực tế của huyện;

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 7/2017 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần II (10 - 14/7/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Triển khai kế hoạch quân sự - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Tuần III (17 - 21/7/2017)

UBND huyện

Báo cáo chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân huyện và tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh tháng 7 năm 2017, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Tuần IV (24 - 28/7/2017)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện

Tổ chức diễn tập cho cấp xã

Ban Chỉ huy Quân sự huyện


Lượt truy cập: 93

Đánh giá bài viết: