Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

30-06-2020

CMSC Chương trình làm việc tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng.

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 7 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 29 (13 - 17/7/2020)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước

Phòng Nội vụ

Tuần 30 (20 - 24/7/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Họp Hội đồng thi đua, khen thưởng để xét và đề nghị khen thưởng ngành Giáo dục - Đào tạo năm học 2019-2020.

Phòng Nội vụ

Thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1945 - 27/7/2020).

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tài liệu đính kèm: 494-tb.signed.pdf

Tag: thông báo , chương trình làm việc