Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Chương trình làm việc tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

04-08-2020

CMSC Chương trình làm việc tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện

Ủy ban nhân dân huyện thông báo Chương trình làm việc tháng 8 năm 2020 như sau:

Cuộc họp

Thời gian thông qua

Đơn vị chuẩn bị

Tuần 34 (17 - 21/8/2020)

UBND huyện

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8/2020, một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020.

Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2020 - 2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tuần 35 (24 - 28/8/2020)

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND

Tổng kết năm học 2019 - 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 - 2021.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Thông qua kế hoạch tổ chức Tết trung thu cho trẻ em.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Thăm và chúc mừng các cơ sở Phật giáo nhân dịp Lễ Vu lan.

Phòng Nội vụ

Đề nghị các đơn vị được phân công chuẩn bị nội dung đảm bảo chất lượng và thời gian thông qua Ủy ban nhân dân huyện./.


BAN BIÊN TẬP

Tag: thông báo , chương trình làm việc