Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn

10-03-2016

Căn cứ Quy chế phối hợp số 152/QCPH-CAT-PCCC-SCT-NĐ ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về công tác bảo vệ an ninh, an toàn công trình điện trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Công an huyện Bàu Bàng

- Thường xuyên phối hợp cùng Điện lực Bàu Bàng triển khai, thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn trong vận hành, truyền tải của ngành điện.

- Thường xuyên trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các thế lực thù địch, các loại tội phạm liên quan đến công trình lưới điện trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, an toàn, bảo vệ bí mật nhà nước cho cán bộ công nhân viên ngành điện.

- Chỉ đạo Công an các xã có công trình lưới điện cao áp 500kV, 220kV, 110kV đi qua tăng cường công tác tuần tra bảo vệ công trình điện trên địa bàn; rà soát, lập danh sách các chủ cơ sở mua bán phế liệu tại địa phương, yêu cầu chủ cơ sở cam kết không mua bán các thiết bị chuyên ngành điện lực, viễn thông.

- Khi nhận được tin báo tố giác tội phạm liên quan đến công trình điện trên địa bàn phải kịp thời giải quyết theo chức năng, nhiệm vụ được giao, đúng trình tự thủ tục quy định. Kịp thời phối hợp đấu tranh xử lý đối với các vụ việc xảy ra trên tuyến đường dây theo đúng thẩm quyền.

2. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 6

- Thường xuyên phối hợp với Điện lực Bàu Bàng tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các trạm biến áp trung gian, các trạm điện 500kV, 220kV, 110kV. Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, vận hành, đề nghị khắc phục những trường hợp không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho các lực lượng phòng cháy chữa cháy tại các trạm điện, trạm biến áp. Định kỳ diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo xử lý kịp thời khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

 - Tổ chức hướng dẫn đơn vị Điện lực trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đúng theo quy định (theo Thông tư số 56/2014/TT-BCA ngày 12/11/2014) cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy tại cơ sở.

3. Điện lực huyện Bàu Bàng

- Thường xuyên xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các công trình trọng điểm trong ngành điện như: Trạm biến áp trung gian, trạm điện 500kV, 220kV, 110kV và các trụ điện…

- Phối hợp cùng Ủy ban nhân các xã tuyên truyền Luật Điện lực, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện sâu rộng đến từng người dân trên địa bàn; tham mưu, đề xuất xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện, trộm cắp... đồng thời vận động người dân tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp 500kV, 220kV, 110kV trên địa bàn; xây dựng các bản cấm vào khu vực nguy hiểm, cấm thả diều, đốt rừng… trong hành lang an toàn lưới điện.

- Phối hợp lực lượng Công an và lực lượng dân quân xã tăng cường công tác tuần tra, canh gác dọc theo tuyến đường dây nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện. Kịp thời phối hợp, đấu tranh xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến đường dây theo đúng thẩm quyền.

4. Ủy ban nhân dân xã

- Chỉ đạo Công an các xã tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn xã có công trình lưới điện cao áp đi qua. Thông qua các buổi sinh hoạt tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, nắm rõ phương thức hoạt động của bọn tội phạm, phát hiện và tố giác các hành vi phá hoại, trộm cắp, tàng trữ, tiêu thụ tài sản Nhà nước cho cơ quan Công an. Bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện cao áp, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn hệ thống điện.

- Chỉ đạo Công an các xã phối hợp lực lượng dân quân, lực lượng bảo vệ của ngành điện tăng cường công tác tuần tra, canh gác dọc theo tuyến đường dây nhằm chủ động phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm an toàn hành lang lưới điện.

TẢI Công văn số 438/UBND-KT ngày 10/3/2016


Lượt truy cập: 176

Đánh giá bài viết: