Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

09-03-2020

Họ và tên Chức vụ Đơn vị Điện thoại Địa chỉ e-mail ...

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị

Điện thoại

Địa chỉ e-mail

A.   UBND HUYỆN BÀU BÀNG ​ ​ ​ ​

Lê Khắc Tri

Chủ tịch UBND

Huyện Bàu Bàng

0983131559

trilk@binhduong.gov.vn

B.   UBND CÁC XÃ, THỊ TRẤN THUỘC HUYỆN BÀU BÀNG ​ ​ ​ ​

Phạm Văn Thắng

Chủ tịch UBND

Thị trấn Lai Uyên

0919941304

thangpv.lu@binhduong.gov.vn

Vương Tấn Phương

Chủ tịch UBND

Xã Lai Hưng

0918760828

vuongphuongl174@gmail.com

Phan Châu Phát

Chủ tịch UBND

Xã Tân Hưng

0916915676

phatpc@binhduong.gov.vn

Nguyễn Tấn Nam

Chủ tịch UBND

Xã Long Nguyên

0948297739

truongvv@binhduong.gov.vn

Nguyễn Thanh Tùng

Chủ tịch UBND

Xã Hưng Hoà

0914673330

tungnt.bb@binhduong.gov.vn

Bành Quốc Trung

Chủ tịch UBND

Xã Cây Trường II

0918239090

binhnt.ct@binhduong.gov.vn

Trần Xuân Trà

Chủ tịch UBND

Xã Trừ Văn Thố

0386445979

tratx@binhduong.gov.vn


Lượt truy cập: 10935

Đánh giá bài viết: