Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Giấy mời Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018./.

07-12-2018

Nhằm tuyên truyền cho cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện về công tác phòng chống tội phạm, các quy định của pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy; qua đó, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về công tác phòng chống tội phạm, ma túy trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2018 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thành phần mời tham dự

-  Cấp huyện

+ Đại diện lãnh đạo UBND huyện (Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện).

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

+ Đại diện Công an huyện (mời Đội trưởng, Cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH và ma túy (03 cán bộ));

+ Đại diện lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội;

+ Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện.

- Cấp xã

+ Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân;

          + Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Công chức Văn hóa - Xã hội;

+ Công chức Tư pháp - hộ tịch;

+ Công an xã, thị trấn (Mời Trưởng hoặc Phó Trưởng Công an, Công an viên Thường trực phụ trách);

+ Lực lượng Tuyên truyền viên pháp luật 07 xã, thị trấn;

+ Thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm 07 xã, thị trấn.

 (Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các thành phần liên quan).

2. Thời gian và địa điểm

+ Thời gian: Hội nghị tập huấn sẽ được tổ chức 01 ngày, vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 12/12/2018 (thứ Tư).

+ Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao (Vì nội dung triển khai trong Hội nghị nhiều, đề nghị thành phần tham dự Hội nghị có mặt đúng thời gian theo Giấy mời)./.


Lượt truy cập: 164

Đánh giá bài viết: