Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

Giấy mời Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ

27-12-2019

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các văn bản pháp luật có liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn huyện.

Ủy ban nhân dân huyện Bàu Bàng tổ chức Hội nghị với các nội dung như sau:

1. Thành phần mời tham dự

a) Cấp huyện

- Cấp huyện:

+ Lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, ngành, khối Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đoàn thể huyện;

+ Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện;

+ Báo cáo viên pháp luật huyện;

+ Công chức tham mưu giúp việc trong công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công chức tham mưu giúp việc trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Cấp xã:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

+ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ;

+ Chủ tịch Hội Nông dân;

+ Trưởng Công an;

+ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự;

+ Bí thư Đoàn thanh niên;

+ Công chức: Tư pháp, Văn phòng, Văn hoá - thông tin và Công chức địa  chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường.

+ Các Trưởng ấp, khu phố của 07/07 xã, thị trấn.

 (Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các thành phần tham dự Hội nghị của địa phương mình).

2. Thời gian và địa điểm

a) Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2019 (thứ Hai).

b) Địa điểm: Hội trường A - Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả cao./.

(Lưu ý: Do nội dung chương trình Hội nghị tập huấn nhiều, đề nghị các đồng chí tham dự đúng thời gian theo Thư mời).


Lượt truy cập: 2005

Đánh giá bài viết: