Truy cập nội dung luôn

Cổng Thông Tin Điện Tử Huyện Bàu Bàng

People's Committee of Bau Bang

HĐND huyện Bàu Bàng giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện

13-04-2018

Sáng ngày 12/04, Ban Kinh tế – Xã hội của HĐND huyện Bàu Bàng tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Bàu Bàng năm 2017 tại Bảo hiểm xã hội huyện.

Tham gia có ông Trần Quốc Hải – Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội huyện làm Trưởng đoàn giám sát.


Ông Trần Quốc Hải - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện, Trưởng Đoàn Giám sát - phát biểu đánh giá và kết luận buổi giám sát 

Tại buổi giám sát, Bảo hiểm xã hội huyện Bàu Bàng đã báo cáo tình hình tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; kết quả thực hiện các chính sách về BHYT trong năm 2017; việc cấp, đổi thể BHYT cho người tham gia BHYT; việc thu các khoản BHYT đối với các tổ chức và cá nhân tham gia; việc giải quyết các chế độ BHYT… Theo đó, trong năm 2017 Bảo hiểm xã hội huyện đã triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu về hoạt động BHYT tỉnh giao trong năm 2017. Kết quả toàn huyện có 53.911 người tham gia BHYT, tăng 7.944 người so với cùng kỳ năm trước, đạt 103,6% kế hoạch tỉnh giao. Số thu BHYT đến ngày 31/12/2017 là 71.452.941.214 đồng, đạt 119,6% so với kế hoạch tỉnh giao. Sau khi nghe đơn vị báo cáo Đoàn giám sát đã tiến hành giám sát, tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác BHYT trong năm 2017. Đồng thời Đoàn giám sát đã chỉ ra những hạn chế của công tác BHYT trên địa bàn huyện trong năm 2017.

Kết luận buổi giám sát, ông Trần Quốc Hải - Trưởng Ban Kinh tế – Xã hội huyện, Trưởng đoàn giám sát - đã ghi nhận sự nổ lựa của BHXH huyện trong hoạt động thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật Nhà nước về BHYT. Đồng thời ông đề nghị đơn vị cần bám sát vào Nghị quyết HĐND huyện để thực hiện đảm bảo công tác BHYT hàng năm và cả nhiệm kỳ; cần tích cực phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT toàn dân; phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát nhà nước về BHYT tại các đơn vị. Đặc biệt là tại các doanh nghiệp công ty…; có giải pháp xử lý các đơn vị nợ đọng BHYT và chậm đóng BHYT cho người lao động./.

BAN BIÊN TẬPLượt truy cập: 264

Đánh giá bài viết: